Czym jest psychoterapia?

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z psychoterapii, warto dowiedzieć się na czym polega ten proces i czym jest relacja terapeutyczna między terapeutą a pacjentem.

Psychoterapia – na czym polega?

Nowoczesna psychoterapia opiera się na bezpośrednim spotkaniu pacjenta z terapeutą i jest formą pomocy osobie, która odczuwa pewien rodzaj cierpienia, z którym nie potrafi poradzić sobie sama lub przy pomocy znanych jej i dostępnych metod. Cykl spotkań z psychoterapeutą rozpoczyna się od kilku sesji konsultacyjnych, mających za zadanie wspólne ustalenie z jakimi trudnościami zmaga się pacjent i wyznaczenie celów, które mają być osiągnięte w wyniku psychoterapii.

W procesie psychoterapii można zdecydować się na psychoterapię indywidualną lub psychoterapię grupową, zależnie od trudności, z którymi zmaga się pacjent. Spotkania mogą być też ukierunkowane na konkretny problem, np. pracę z traumą. Prowadzona jest psychoterapia dostosowana do Twoich potrzeb, by stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której możesz przyjrzeć się swoim uczuciom, doświadczeniom, przemyśleniom i relacjom z innymi.

Relacja terapeutyczna – czym ona jest?

Relacja terapeutyczna to rodzaj więzi między pacjentem a terapeutą, która powstaje w trakcie spotkań terapeutycznych i ma służyć wyłącznie procesowi leczenia. Jest ona uważana za kluczowe doświadczenie w procesie psychoterapii i dzięki niej możliwe jest osiągnięcie pożądanych zmian w trakcie psychoterapii. Istotnym elementem relacji terapeutycznej jest współpraca pacjentów i psychoterapeutów oraz wzajemne zaufanie, które stwarzają przyjazną atmosferę do uważnego przyjrzenia się szerszemu kontekstowi Twoich kłopotów i sposobów radzenia sobie z nimi.

Relacja terapeutyczna jest również okazją do doświadczania więzi w bezpiecznych warunkach i odkrywania w jaki sposób radzić sobie z napotkanymi trudnościami inaczej niż dotychczas. Pozytywna relacja terapeutyczna jest budowana na wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności, dzięki zaangażowaniu zarówno terapeuty jak i pacjenta.