Jak przygotować się do psychoterapii?

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nazywa się konsultacją wstępną i ma za zadanie poznanie się z pacjentem, zebranie wywiadu i dobranie odpowiedniej metody pomocy. Aby dobrze przygotować się do pierwszej wizyty, warto przemyśleć kwestie, z którymi chcemy pracować podczas sesji psychoterapeutycznych i jakie cele chcemy osiągnąć za pomocą tego procesu. Konsultacja wstępna polega na rozmowie, w trakcie której psychoterapeuta chce się dowiedzieć czemu pacjent się zgłosił. W trakcie może wykonywać notatki i będzie pytać o rozmaite dane. Całe spotkanie objęte jest dyskrecją, nawet jeśli osoba nie podejmie dalszej psychoterapii.

Co mogę zrobić przed pierwszym spotkaniem?

Przed pierwszym spotkaniem możesz przeanalizować od kiedy trwa problem, z którym zgłaszasz się na konsultację i jakie są objawy. Czy jest jakaś przyczyna, czy przed wystąpieniem problemu coś zmieniło się w Twoim życiu? Co sprzyja nasileniu objawów i czy są uzależnione od jakichś czynników? Co zwykle robisz, kiedy pojawią się objawy, w jaki sposób sobie z nimi radzisz lub jak radziłeś sobie z nimi wcześniej? Czy są one nawracające, czy powtarzają się na przestrzeni lat? Czy leczyłeś się psychiatrycznie? Czy i jaką postawiono diagnozę? Czy i jakie przyjmowałeś leki? W jakim okresie czasu? Jakie były rezultaty, efekty ich przyjmowania? Czy zdiagnozowano u Ciebie któreś z chorób somatycznych (np. cukrzyca, niedoczynność tarczycy)? Kiedy? Czy przyjmujesz leki w związku z tym? Jakie są to leki i czy odczuwasz efekty ich przyjmowania? Co chcesz osiągnąć? Co ma Ci dać psychoterapia? Jakie zmiany w objawach, sposobach radzenia sobie z problemami, swoich zachowaniach, sposobie myślenia chciałbyś zobaczyć?

O co może pytać psychoterapeuta?

Na pierwszej konsultacji dobry psychoterapeuta stara się zebrać jak najbardziej szczegółowy wywiad. Może pytać o Twoje doświadczenia, wydarzenia z przeszłości, relacje, wspomnienia z dzieciństwa, choroby występujące w rodzinie, traumy. Istotne w wywiadzie mogą być sytuacje braku akceptacji ze strony otoczenia – rodziców, rówieśników, współpracowników, nauczycieli itp., konflikty, doświadczenie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, identyfikację płciową lub z innego powodu, doświadczenie przemocy i inne aspekty.